ഈ ഗതി ഒരു മകൾക്കും വരാതിരിക്കട്ടെ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പാതിയെ തുറന്നു കിടന്നാ വാതിലിലൂടെ കടലിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവളെ കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ചുനേരം അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു മനസ്സിന്റെ ആശയത്തെ ഉണർത്തി പിടിപ്പിക്കാൻ ഉള്ളിലെ മദ്യം ചിന്തയിൽ രതിയുടെ വർണങ്ങളെ വരച്ചവും എല്ലാം മറന്ന നിമിഷം ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ആര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവളുടെ അരികിൽ ഇരുന്നു അതേ മുഖം ചുണ്ടും നെറ്റിയും എല്ലാം.

   
"

അതേപോലെ ഇവൾ മകളെല്ലാം ഭാര്യയാണെന്ന് മനസ്സു പറയുന്നു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപേ മരിച്ചുപോയ ഭാര്യ മകളുടെ രൂപത്തിൽ മനസ്സിനെ കുത്തിവലിക്കുന്നു അയാൾ അവളുടെ ഒപ്പം കിടന്നോ കെട്ടിപ്പുണർന്ന ചുംബിച്ചും അയാൾ മറന്നുപോയി സ്വന്തം ചോരയും അയാളുടെയും കൈകൾ അവളെ ശരീരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു അച്ഛന്റെ .

സ്പർശനത്തിൽ ഞെട്ടി ഉണർന്ന് അച്ഛനെ പിടിച്ചു തള്ളി വീണ്ടും അവളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഉദറിമാറിയ അവളെ പിടിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ നഖം കൊണ്ട് ആരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായ മുറിവിൽ നിന്നും രക്തം പൊടിഞ്ഞും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/KSEW5v8PXEU