സ്ഥലം ആസ്വദിക്കാൻ പോയവർ പോലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ല..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മഴക്കാലത്തെ സ്ഥലം ആസ്വദിക്കാൻ പോയവർ പോലും സിനിമയെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് കരുതിയില്ല കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വെള്ളം കൂടിയപ്പോൾ.

   
"

പാഞ്ഞു വന്നത് മഴക്കാലമായി എല്ലാരും വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴാണ് വെള്ളം കൂടുക മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടാകുക എന്നറിയില്ല എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.