ഈ അമ്മായി അച്ഛൻ കാണിക്കുന്ന കോപ്രായങ്ങളിൽ സഹികെട്ട് മരുമകൾ ചെയ്തത്

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ നേരാംവണ്ണം മൂത്രം ധരിച്ച് നടന്നു ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്ന് വിചാരം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പെൻഷൻ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ചായില്ലേ ആദ്യം ഒന്നും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ അച്ഛൻ വയസ്സാവും തോറും അച്ഛനെന്താ ഇങ്ങനെയും നീ രാവിലെ തന്നെ പിന്നെയും തുടങ്ങിയോ ഗീതവും ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് അന്നേ ഇതുപോലെ അച്ഛനെ കുറ്റം പറയാൻ .

   
"

മടിയും ഈർച്ചയോടെ നോക്കി ഞാൻ പറയുന്നതാണോ കുറ്റം മഹിയും നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലയും ദേശത്തോടെ മുറ്റത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി കണ്ടു ബർമുഡയും മുറ്റത്തുനിന്നും വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന അച്ഛൻ ബാലകൃഷ്ണനെ അറബിനോട് അടുക്കുന്ന ഈ പ്രായത്തിലും ഉറച്ച അച്ഛന്റെ മാംസപേശികളിലും ശരീരത്തിലും മാഹിയുടെ .

കണ്ണുകൾ ഒരു നിമിഷം തടഞ്ഞു മുപ്പതുകാരനായ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അത്രതന്നെ ഉറപ്പും കരുത്തും ഉള്ളതാണ് അച്ഛന്റെ ശരീരം നിങ്ങൾ ഇതെന്താ അച്ഛന്റെ ചന്തം കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണോ ദേഷ്യത്തിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഗീതു അവന്റെ പുറത്തൊരടി കൊടുത്തും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/TQ_ZLIfZsEY