ഇതാണ് ഡ്രൈവർ …സമ്മതിച്ചു…വിട്ടുകൊടുക്കാതെ രക്ഷിച്ച ധീരത…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിയന്ത്രണം നടത്തിയ ഡ്രൈവർ ഇതാണ് ഡ്രൈവർ സമ്മതിച്ചു വിട്ടുകൊടുക്കാതെ രക്ഷിച്ച ധീരത ഇത് നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലല്ല ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ് .

   
"

ഏകദേശം രണ്ടു വർഷം മുൻപേ യൂടൂ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഡ്രൈവർ ശ്രദ്ധയും കൂടെയുണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.