എത്ര തവണ കിടന്നു.കൊടുത്തി.ട്ടുണ്ട് അവന് നീ? വല്ലാണ്ട് സുഖിച്ചു പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു

നമസ്കാരം ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സുമി അവൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് സുമി അവിടെ നിന്ന് ഓടിയും ഏറെക്കാലം കൂടി ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് രണ്ടുദിവസം നിൽക്കുവാൻ വന്നതായിരുന്നു അവൾ അപ്പോഴാണ് അയൽവക്കത്ത് ചേച്ചിയും അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാനായി മതിലിനെ അരികിലേക്ക് വന്നത് അവളും അവിടുത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്.

   
"

നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മ അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് തന്നോട് ഒന്നും പറയുക കൂടി ചെയ്യാതെ ഓടിപ്പോകുന്ന അവളെ മാലതി സംശയത്തോടെ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആകെ കൂടിയും പാറിപ്പറന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അവൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടിയും ആകെ മാറിയും പക്വത വന്നതാവും എന്നാണ് കരുതിയത്.

പക്ഷേ ഇത് അതൊന്നുമെല്ലാം ആ കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഒന്ന് ചിരിക്കുന്നത് കൂടിയില്ല കുറെ നേരമായല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പ്രശ്നം മകൻ ഗൗതം അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ മാലതി ഒന്നുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെയും നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ സംശയങ്ങൾ തന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞതും കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/2gq2qnFvsQo