കൂട്ടുക്കാരൻ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്നത് ക്യാമെറയിൽ പകർത്തി ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടതാണ് വീഡിയോ വൈറലായി

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് എല്ലാം ദൈവം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കഴിവിനെ നാം മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നു മാത്രം ഇനി നാം കാണാൻ പോകുന്നത് ശ്രീജിത്ത് എന്ന സഹോദരന്റെയും ഒരു പാട്ടാണ്.

   
"

കൂട്ടുകാർ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ പാടിയതാണ് അദ്ദേഹം എന്നാൽ ഇത്ര അടിപൊളിയാകും എന്നും അദ്ദേഹം പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചു കാണില്ല ആ വൈറലായിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.