ഒരു പാട്ട് പാടട്ടെ എന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചതാണ് പാട്ട് കേട്ട് നാട്ടുകാർ മുഴുവനും ഞെട്ടിപ്പോയി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ദൈവം നിത്യസ്ത കഴിവുകളും ആയിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയും മറ്റുള്ളവരുടെ കഴിവുകൾ നമ്മുടെ കുറവുകളും നോക്കിയാൽ മരണം വരെ ദുഃഖം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നാം കണ്ടെത്തിയും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇല്ലാത്തതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകിയത്.

   
"

മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ കഴിവുകളും പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിച്ചിടുവാൻ ആയിട്ട് കഴിയും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കലാപരിപാടിയിൽ ഒരു പാട്ടു പാടുവാൻ ഈ പെൺകുട്ടി സ്റ്റേജിൽ കയറിയതാണ് നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു ഇതുപോലെയുള്ള നാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.