കോളേജിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളെ നോക്കി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഈ ഞ.രമ്പ.ൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നാശം പിടിക്കാൻ നീ പോയി അയാളുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണല്ലോ കർത്താവേ ആരെങ്കിലും ഇതൊന്നു കണ്ടിട്ട് അയാളെ പൊട്ടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ രാവിലെ കോളേജിലേക്ക് പോകാൻ ബസ് കാത്തുനിൽക്കുമ്പോൾ റീനയുടെ ആത്മഗതം കേട്ട് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ജിഷ അവളോട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചതും അവളോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വലതുവശം നിൽക്കുന്ന പിങ്ക് ഷർട്ട് ധരിച്ച ആളുടെ ശ്രദ്ധിച്ചു .

   
"

നോക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഈശ്വരാ എന്തൊരു വൃത്തികേടാ അയാൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് ശരീരം പുളിക്കുന്നു റീന പറഞ്ഞിടത്തേക്ക് നോക്കിയ ജിഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലത്തേക്ക് തുപ്പി നീ ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് ജിഷയും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്നു ദിവസമായിട്ട് ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബസ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആയാലും വരുന്നത് കാണാം എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന വിധത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഇതാണ് പരിപാടിയും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മറ്റു യാത്രക്കാർ .

ഒന്നും അധികം ഉണ്ടാകില്ല ഉള്ളവരുടെ ഒന്നും ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെയാണ് ഇയാളുടെ പരിപാടിയും ഇതേതാ ആള് എന്ന് നിനക്ക് അറിയോ റീനയും എങ്ങനെ അറിയാൻ നീ കണ്ടില്ലേ ഹെൽമെറ്റും മാസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടാണ് പരിപാടിയും കൂടെ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇത് ആരുടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൂടെ ആരോടും പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്തു പറയും ഏതൊരു എന്നെ നോക്കി സ്വന്തം നഗ്നത കാണിച്ചു സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാട്ടിത്തരാം നിനക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/EgGonhCgmt4