25 കമ്പനികളിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഫ്രഷേഴ്സ് മെഗാ ഇന്റർവ്യൂ.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന ഗൾഫിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കമ്പനി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലാത്തതും ആയിട്ടുള്ള 25 അധികം കമ്പനികളിലേക്ക് വരുന്ന ജോബ് വേക്കൻസി നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന .

   
"

ജോബി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ജോബ് ലഭിക്കുവാൻ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് മാക്സിമം വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒമാനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന വേക്കൻസി കോളിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്തു നോക്കുക കൂടുതൽ കാണുക.