ഗൾഫ് ജോലി ഒഴിവുകൾ ഇന്റർവ്യൂ കേരളത്തിൽ👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ വച്ച് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന ഗൾഫ് കൺട്രിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന അറുപതിലധികം കമ്പനികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വേക്കൻസി ആണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പൂർണമായിട്ടും .

   
"

കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് കാറ്റഗറി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി വരും വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലെതന്നെ നാട്ടിലും വിദേശത്തും ആയിട്ട് നിരവധി തൊഴിലാവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായി നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ചാനലും ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക കുറച്ചു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.