വഴിയോരത്ത് ടെന്റിൽ താമസിക്കുന്ന ഗ.ർഭി.ണിയായ നാടോടി പെണ്ണിനെ ചെയ്തത്…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം റോഡിൽ നിന്നും മാറിയും അകലെയായിട്ട് കാണുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് കുറച്ചു നാടോടി കുടുംബമാണ് പാർക്കുന്നത് വളയും മാലയും കമ്മലും പ്രതിമയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് 15 16 വയസ്സായ പെൺപിള്ളേരെ ഒക്കെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ സൗന്ദര്യം മത്സരത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ തോന്നും അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയാണ് വഴിയാത്രക്കാരിൽ അവരുടെ പക്കൽ നിന്നും പ്രതിമകളും മാലയും.

   
"

വളയും ഒക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഓഫീസ് വിട്ടു വരുന്നവരും പോകുന്നവരും ഒക്കെയും ഈ സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അത്രമാത്രം ഭംഗിയാണ് ഇവരെ നോക്കി നിൽക്കാൻ ഏകദേശം 18 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയും അവിടെയിരുന്ന കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള കോട്ടയം മാലയും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വരുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരുടെയും കണ്ണും അവളുടെ നേർക്കാണ് അത്രയും സൗന്ദര്യമാണ് അവളെ കാണാൻ വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞു.

വരുമ്പോഴാണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പതിവില്ലാത്ത ചില ആണുങ്ങളെ കൂടി കണ്ടത് അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ കൂടിയുള്ളവർ തന്നെയാണ് കുറച്ചുദിവസമായി മറ്റെവിടെയോ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നതേയുള്ളൂ അതിൽ ഒരു പയ്യൻ ആ സുന്ദരിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിരിക്കുന്നത് അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച സംസാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ദിവസവും അവളെ നോക്കിയിരുന്ന അവർക്ക് എന്തോ അസ്വസ്ഥത പരത്തി കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/ymL4V94__no