പാക്കിംഗ് ഹെൽപ്പേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട് പിഎഫ്. ഇ എസ് ഐ ആനുകൂല്യങ്ങളും 👇👇👇

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം 18 വയസ്സിനും 28 വയസ്സിനും മധ്യ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു മുൻപരിചിയം ആവശ്യമില്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് എന്നി വിഭാഗത്തിൽ വിദഗ്ധരുടെ പരിശീലനം നേടി സ്ഥിര ജോലി സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ്രജിസ്ട്രേഷൻ ഫ്രീയാണ് കോൺട്രാക്ട് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല താമസം ഭക്ഷണം സൗജന്യം മികച്ച ശമ്പളത്തിൽ ഒരു ജോലിയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നമെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…….. .

   
"

പാക്കിംഗ് ഹെൽപ്പർസിനെ ആവശ്യമുണ്ട് സാലറി 22000 പി എഫ് പി എസ് സി യും ആനുകൂല്യങ്ങളും കമ്പനിക്കുള്ളിൽ ഉള്ള പണികൾ മാത്രം 18 വയസു മുതൽ 43 വയസ്സ് വരെ സൗജന്യ താമസ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം പ്രശ്നമെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇👇.

https://youtu.be/tZGYXAeqNRI