സ്വന്തം ഭർത്താവ് ഭ്രാന്ത.നാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ സഹികെട്ട് ഒടുവിൽ ഈ പെണ്ണ് ചെയ്തത്…

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു കടുത്ത തീരുമാനം ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞെട്ടിയും അമ്മ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് മോളെ ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ആൾക്കാരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ ആണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആയിരുന്നിരിക്കും ആയിരുന്ന കാലവും ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ ഇന്നതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അമ്മ അങ്ങനെ ചോദിച്ചതിനു.

   
"

പകരം മോളെ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പക്ഷേ അമ്മ ചോദിച്ചില്ല കാരണം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട് അയാൾ ഒരു ഭ്രാന്തനാണ് കാര്യത്തിൽ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ നിലപാടും വ്യക്തമാക്കിയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഓരോരുത്തരുമായി .

വന്നവരെല്ലാം ഇതുതന്നെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ ഒരടി പുറകോട്ട് പോയില്ല എനിക്ക് ഡിവോഴ്സ് വേണം ഞാൻ മറ്റൊരു സാമർത്ഥ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി അങ്ങോട്ട് മാറുന്നതിനു മുന്നേ അമ്മയുമായി ഒന്നുകൂടി സംസാരിച്ചു അമ്മ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞതും ഇങ്ങനെയാണ് മോളെ നീ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിന്റെ എന്റെ നിലവിളി ശബ്ദം പുറത്തു കേൾക്കാതിരിക്കാൻ എന്റെ വായിൽ തുണി കുത്തി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/fSg5GG80544