ആദ്യ.രാ.ത്രി ഭാര്യയോട് ഒരു ഭർത്താവും പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ സൺഡേയുടെ അത്ര ഭംഗി ഒരു ദിവസത്തിനും ഉണ്ടാകില്ല രാവിലെ നീരും അവൾക്കൊപ്പം ഷോപ്പിങ്ങിന് ചെല്ലാൻ എന്ന കുറെ നിർബന്ധിച്ചതാണ് പുന്നേ കരളേ എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച അവളെ നൈസ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കി ഇനി ഒരു മൂന്നു മണിക്കൂ യാതൊരു ശല്യവുമില്ലാതെ ഉറങ്ങി തീർക്കാം ഉറക്കത്തിനിടയിൽ നിർത്താതെയുള്ള കാളിങ് .

   
"

ബെൽ കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഞെട്ടി ഉണർന്നത് നാശം ആരാണാവോ ഈ നേരത്ത് ഡോർ വലിച്ചു തുറന്നപ്പോൾ മുൻപിൽ വളരെ സുന്ദരിയായ ഏകദേശം 27 വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്തോ പറയാൻ ഓങ്ങിനിൽക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഭാവം അവരുടെ മുഖത്ത് വ്യക്തമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ എന്തിന് എപ്പോഴും എന്നെ കാണുമ്പോൾ മുഖം കൊണ്ട് ഗോസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് .

എന്തൊക്കെയോ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതും കേൾക്കാം അവർക്ക് തലയ്ക്ക് വല്ല കുഴപ്പവും ഉണ്ടോ ഉറക്കത്തിന്റെ മാറി വരുന്നതേയുള്ളൂ ഇവർ ആരാണാവോ തലയും വാലിയുമില്ലാത്ത സംസാരം കൂടിയപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലായി നിങ്ങളെന്താ കുന്തം വിഴുങ്ങിയത് പോലെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/xdfbiSdyiAQ