രണ്ടിൽ ഒന്ന് തൊടു ഭഗവാൻ പറയും നിങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതം എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായി കൊണ്ടിരിക്കും എന്നതാണ് വാസ്തവം എന്നാൽ അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതേക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കണം എന്നെല്ലാം എന്നാൽ തൊടുകുറിയിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിനായിട്ട് ഏവരും തന്നിരിക്കുന്നതായി.

   
"

ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിൽ ആദ്യത്തേതും ലക്ഷ്മി സമയനാഥനായ വെങ്കിടാചലപതിയുടെ ചിത്രവും രണ്ടാമത്തെ വെങ്കടാചലപതിയും ആകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇഷ്ടദേവതയെ അല്ലെങ്കിൽ തിരുപ്പതി ഭഗവാനെന്ന് മനസ്സിൽ ധ്യാനച്ചുകൊണ്ട്.

തന്നെയും ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക അവരും ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ഇനി ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാം അതിനു മുന്നോടിയായി ഏവരും ഇന്നേദിവസം നടത്തുന്നതായി വിശേഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണപൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് എങ്കിൽ അതുകൂടി രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.