ആമസോൺ കാടുകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ലോകത്തിലെയും രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ആമസോൺ ഇതിന്റെ നീളം എന്നു പറയുന്നത് ഏകദേശം 4000 മൈലോളം ആണ് അതായത് കേരളത്തിന്റെ 138 ഓളം ഇരട്ടി വലിപ്പം വരും അത് ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് എംഎസ് മഴക്കാടുകൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും 60 ശതമാനവും ബ്രസീലിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ആയിരം കണക്കിന് ജീവികളുടെയും.

   
"

ആവാസതലം കൂടിയാണ് ഇത് ലോകത്തിലെ അപകടകാരികളായ പല ജന്തുക്കളെയും ആമസോണിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആഴമറിയാതെ കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന അപകടം മനസ്സിലാക്കാതെ ആമസോൺ വനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് പച്ചപ്പും ഹരിതാഭവും നിറഞ്ഞൊളമ്പും നാം ഒരു ഭൂപ്രദേശം അത്രമാത്രമാണ് ഒറ്റനോട്ടത്തി ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.