ജോൽസ്യനെ കാണേണ്ട നിങ്ങളുടെ സമയം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ സ്വയം അറിയാം.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷത്തിൽ ശനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരാമർശിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ശനി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും ഭയമാണ് വരിക എന്നാൽ ശനിയും കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചിട്ട് നേട്ടങ്ങളും ദോഷങ്ങളും നൽകുന്നതായിരിക്കും ദേവനാകുന്നു എന്നാൽ ശനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയും ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും.

   
"

വിശദമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നവഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണകാലം ആണെന്ന് മനുഷ്യജീവിതം അതിൽ ശനിയുടെ ദശാകാലം എന്നു പറയുന്നത് 19 വർഷമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദശാശുഹൃദശ ആകുന്നു കാരണം 20 വർഷം ആകുന്നു രണ്ടാമത്തെ വലിയ ദശാ ശനിദശയും ആകുന്നു ദശകളുടെ ക്രമം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളെയും.

കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് എന്ന കാര്യവും നാം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ വീതം ഒരേ വിധത്തിൽ ആവും ദശകളുടേയും ക്രമം വരുക അതായത് അശ്വതി മുതൽ രേവതി വരെയുള്ള 27 നക്ഷത്രങ്ങളെയും മൂന്ന് വീതം ഒൻപത് ഗ്രൂപ്പുകൾ ആക്കിയത് ആക്കി തിരിച്ചിട്ടാണ് ഏതു ഗ്രഹത്തിന്റെ ദിശയാണ് ആദ്യം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ രീതിയും അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളതാ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.