ഇരുനൂറ്റി എഴുപത് കിലോ ഭാരമുള്ള സ്‌ത്രീക്ക് പിറന്നത് പതിനെട്ട് കിലോ ഭാരമുള്ള കുഞ്ഞ്

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം 270 കിലോ ഭാരമുള്ള അമ്മയ്ക്ക് പിറന്നത് ഒന്ന് 18 കിലോ ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ചരിത്രത്തിൽ ഇത് ആദ്യം ഒരുപക്ഷേ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇരിക്കുക 270 കിലോ ഭാരമുള്ള അമ്മയ്ക്ക് 18 കിലോ ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞു പിറക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഈ സംഭവം.

   
"

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് 270 കിലോയോളം ഭാരം ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്മയെയും ഏറെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.