ഈ ഒരു രഹസ്യം അറിയാതെ ഈ ജന്മം മുഴുവൻ ശിവനെ പ്രാത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു ഫലവുമില്ല,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയും നമ്മളെയും ഒരു ശക്തി പിന്തുടരുന്നുണ്ട് ആശക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വരും അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ യുക്തിസഹമായി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ യുക്തി സമമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യുക്തിവാദി ആയിട്ടുള്ള ദർശനം മാത്രമേ.

   
"

ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും ഇളക്കം മറ്റ് സ്ഥിതിചെയ്യുകയുള്ളൂ അതിനെപ്പറ്റി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് അതിപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥി നടത്തിയാലും ശരിയും ലോകമെമ്പാടും അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും.

അതുപോലെതന്നെ ഇന്ത്യൻ കെമിസ്ട്രി പാക്കിസ്ഥാൻ കെമിസ്ട്രി അമേരിക്കൻ കെമിസ്ട്രി അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഈ കെമിസ്ട്രി ഒന്നേയുള്ളൂ അത് ഇപ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് നോക്കിയാലും തിരിച്ചിട്ട് നോക്കിയാലും ശരി അത് തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.