പ്രമുഖ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ലേർണിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പനിയുടെ ഓഫീസ് സെക്ഷനിലേക്ക് 40 ഓളം ഒഴിവുകൾ👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് ജോലികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പരമാവധി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ട് പേജ് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുവാൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.

   
"

ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വേക്കൻസി നമുക്ക് നോക്കാം പ്രമുഖ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ലേർണിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പനിയുടെയും തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഓഫീസ് സെക്ഷൻ എന്നിവയിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/87urwd8KVHk