കാലിൽ വളം കടി ഉണ്ടോ? പരിഹാരം ഇതാ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്നത്തേയും പോലെ ഇന്നും എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സുകൾ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും ഒന്ന് കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെതന്നെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുവാനും മറന്നു പോകല്ലേ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ.

   
"

വീട്ടിലെ ഗോതമ്പുപൊടി ഇട്ടു വച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രമാണ് ഇത് ഈ മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലെ ധാന്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാം ചെള്ള് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചാൻസ് വളരെയാണ് കാരണം മഴക്കാലത്താണ് ഈ ചെള്ള് പോലെയുള്ള പ്രാണികളുടെ ഉപദ്രവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/V8iIZ-SWBjg