ചിരട്ട മതി ഗ്യാസും കറന്റും ലാഭിക്കാം ഇത് കണ്ടാൽ ചിരട്ട ഇനി കളയില്ല

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചിരട്ട കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചു ടിപ്സുകളാണ് കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും കാണുക അതേപോലെതന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതെ നമുക്ക് ഗ്യാസും അതേപോലെതന്നെ കരണ്ടും ഒക്കെ ചിരട്ടയുണ്ടെങ്കിൽ ലാഭിക്കാം അതേപോലെതന്നെയും നമ്മുടെ മുടി കറുപ്പിക്കാൻ.

   
"

നല്ല ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു കെമിക്കലും ഇല്ലാതെയും മുടി ഇതുപോലെതന്നെ നമുക്ക് മുടി മാത്രമല്ല മീശ എല്ലാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കറുത്ത കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരുക്കിലും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരുവിധ സൈഡ് എഫക്റ്റും ഉണ്ടാകില്ല അത്രയും ഉപയോഗങ്ങളാണ് നമുക്ക്.

ചിരട്ട കൊണ്ട് ഉള്ളത് കൂടാതെ മാത്രമല്ല മുടിയൊക്കെ വളരുവാനും ഈ ഒരു അതുപോലെതന്നെ നമ്മളുടെ ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നടപ്പിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനെയും കാണുക.