അച്ഛൻ വച്ച രഹസ്യ ക്യാമറയിൽ അമ്മ മകനോട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ആ അച്ഛൻ നടുങ്ങി പോയി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ അമ്മ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയത്തിൽ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ മൃഗീയമായി അമ്മ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സംശയം സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ്.

   
"

ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞതും മർദ്ദനമേറ്റ് കുഞ്ഞും അനങ്ങാതെ കിടക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ഇത്തരം മൂന്നാം മുറകൾ നിന്നെ ശീലമായതുകൊണ്ടാകും ഇതെന്നും കരുതുന്നു കൈ ഉയർത്തിയും കുഞ്ഞിന്റെ പുറത്തടിക്കുന്ന യുവതിയും പിന്നീട് അതിനെ കഴുത്തിൽ തൂക്കിയെടുത്തും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.