വീട്ടിലേക്ക് പിച്ചക്കാരനായി വന്ന മനുഷ്യൻ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു എല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പോയി

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ പ്രായമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറിച്ചെന്ന് കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചു പാട്ടുപാടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടുംപാട്ടും കേട്ട് അയൽവാസികൾ എല്ലാം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിയെത്തി പ്രായാധിക്യം അതിന എന്നറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ .

   
"

വാക്കുകൾ വ്യക്തമാകുന്നില്ല എന്നാൽ കേൾക്കാൻ നല്ല ആവേശമുണ്ട് പാട്ടിനെ മുട്ടാനും കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് കയ്യിലുള്ള കൂട്ടാനുള്ള സാധനമാണ് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ആകർഷിപ്പിച്ചത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.