ഇനി മുതൽ ശ്രെദ്ധിക്കുക !! രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട 5 കാര്യങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശരീരത്തിന് അകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അധികം ആർക്കും അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മുതിർന്നവർ പറഞ്ഞുതരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് രാവിലെ നാം എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മുതലാണ് അതിനാൽ.

   
"

ആരംഭം നല്ലതായി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദിവസം തന്നെ മോശമാകുന്നു ഇന്ന് അവിശ്വാസികൾ പോലും പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആരെ കണികണ്ടാവും എഴുന്നേറ്റത് എന്ന് ഉറക്കം ഒരു മനുഷ്യനെയും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാകുന്നു നല്ല ഉറക്കം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് നല്ല ഉണർവ്വലിക്കുന്നു ഉറക്കം ശരിയായിട്ടില്ല .

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല രോഗങ്ങളും അവരെ ബാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതെന്നാൽ രാത്രി നേരത്തെ കിടന്നു നല്ല ഉറക്കം ലഭിച്ചതിനുശേഷം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായി വരുന്നത് രാവിലെയും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട നാലു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.